17.10.2012 merkrede 19.12.2012

Bernard-Regis Larue prelegas pri tradukoj de bruselaj strataj nomoj ; albumo EBG merkrede.

s01_small.jpg s02_small.jpg s03_small.jpg s04_small.jpg s05_small.jpg
s06_small.jpg s07_small.jpg s08_small.jpg s09_small.jpg s10_small.jpg

Aktuala Esperanto revuo fondita en 1976 de Leo de Bruyne, estas informilo kaj oficiala organo de Esperantista Brusela Grupo, societo centjara neprofitcela fondita je la 10a de Februaro 1907, registrita en la belga shtata oficiala jhurnalo "Belgisch Staatsblad, Moniteur Belge" kun la numero '0.419.498.274', honorigita kiel "regha" societo ek de la 29an de Majo 1957.

 

esperantaj eventoj